เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

  นายบุญเตือน  ทรัพย์เพชร  ป.ธ.๙,ศศ.ม.(องค์การและการจัดการ)

  พรครูบรมธาตุกิจจาทร  พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ),ร.บ.(รัฐศาสตร์),ร.ม.(รัฐศาสตร์)

  พระอธิการเฉลย  ฉนฺทโก  ประโยค ๑-๒,พธ.บ.(รัฐศาสตร์),ร.ม.(รัฐศาสตร์)

  พระครูโกวิทบุญเขต พธ.บ.(การจัดการเชิงพุทธ),ร.ม.(รัฐศาสตร์)

นายครวญ  ลิ้มสุวรรณ ศศ.บ.(การจัดการ),ศศ.ม.(ไทยศึกษา)