เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัคนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ฝ่ายวางแผนและวิชาการ
คำสั่ง-แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
ฝ่ายวางแผนและวืชาการ
ประกาศ ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑
ฝ่ายวางแผนและวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

โครงการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา
ฝ่ายวางแผนและวิชาการ
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ฝ่ายกิจการนิสิต

บทความ & บทความทางวิชาการ

ไตรสิกขากับการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ
พระมหาจักรพันธ์
บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนา
พระมหาจักรพันธ์
สิทธิมนุษย์ชน
ดร.วีระ จุฑาคุปค์
ความรู้คู่คุณธรรม
มหาอำนาจ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน/การพัฒนาคุณภาพ
มหาอำนาจ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการพัฒนากับประชาธิปไตย
มหาอำนาจ