เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


โครงการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา

     การจัดการศึกษาของหน่วยวิทยบริการ มจร.วัดท่านา จังหวัดตาก ในวันนี้ มีความปรารถนามุ่งมั่นที่จะพัฒนา และยกระดับให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนา ที่สามารถเป็นกลไกเปิดประตูสู่อาเซียน แต่ทั้งนี้  ยังขาดงบประมาณที่เป็นปัจจัยหลักสำคัญในการจัดการศึกษา ถึงแม้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณบางส่วนจาก มหาวิทยาลัยต้นสังกัด แต่ก็ไม่เพียงพอ และปัจจุบันสามารถบริหารจัดการศึกษาได้ก็ด้วยศรัทธาของคณะสงฆ์และ ประชาชนที่ให้การสนับสนุน แต่ก็ทำให้การขยายงานเชิงรุกทำได้ยาก และไม่อาจสนองตอบความต้องการของคณะสงฆ์และสังคมได้อย่างเต็มที่ ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นนั้น หน่วยวิทยบริการ มจร.วัดท่านา จังหวัดตาก จึงมีความ ประสงค์ทอดผ้าป่ามหากุศล ระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์และเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา ขึ้นในครั้งนี้ โดยปัจจัยที่ได้ทั้งหมดจะนำเข้าไปพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วย วิทยบริการ มจร.วัดท่านา จังหวัดตาก ต่อไป

 * ระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์และเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา