เมนูหลัก
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
User Name:
Password:
จำการล็อกอินของฉันไว้
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
ใสอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับเรา


 

  • mcutak radio รับฟังได้ที่ www.mcutak.com และที่คลื่นวิทยุ FM ๑๐๑.๕๐ MHZ
  • วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. รายการรอบรั้ว มจร.ตาก
  • สถานีบริการวิชาการ และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime

ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๒๕๕๘
ฝ่ายวางแผนและวิชาการ
ประกาศปฏิทินการศึกษา ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ฝ่ายวางแผนและวิชาการ

บทความ & บทความทางวิชาการ

ไตรสิกขากับการดำเนินชีวิตของชาวพุทธ
พระมหาจักรพันธ์
บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนา
พระมหาจักรพันธ์
สิทธิมนุษย์ชน
ดร.วีระ จุฑาคุปค์
ความรู้คู่คุณธรรม
มหาอำนาจ
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน/การพัฒนาคุณภาพ
มหาอำนาจ
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการพัฒนากับประชาธิปไตย
มหาอำนาจ